Vẻ đẹp gặp gỡ thiên nhiên

Về chúng tôi

Cuộc phiêu lưu của chúng tôi trong thế giới sản xuất mỹ phẩm bắt đầu vài năm trước để đáp ứng nhu cầu của gia đình chúng tôi.

Tự nhiên

Đó là nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải bảo vệ sức khỏe và môi trường của chúng ta khỏi các sản phẩm hóa học khiến chúng tôi hoàn toàn chuyển sang thế giới của các sản phẩm tự nhiên.

Tự nhiên

Đó là nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải bảo vệ sức khỏe và môi trường của chúng ta khỏi các sản phẩm hóa học khiến chúng tôi hoàn toàn chuyển sang thế giới của các sản phẩm tự nhiên.

Chúng tôi ngay lập tức liên kết các khái niệm về vẻ đẹp, thiên nhiên và hạnh phúc với một cách tiếp cận duy nhất:

Sự đơn giản

Sứ đơn giản trong việc phát triển các công thức của chúng tôi bằng cách tìm kiếm các thành phần hoạt động hiệu quả để hạn chế số lượng thành phần được sử dụng.

Sự đơn giản của sản phẩm rắn bằng cách tránh các thành phần gây tranh cãi và làm cho nó dễ sử dụng và mang theo ở khắp mọi nơi.

Sự đơn giản trong việc lựa chọn nhà cung cấp và nguyên liệu tự nhiên tốt nhất được lựa chọn xung quanh chúng tôi và địa phương tại Việt Nam.

Sự đơn giản của một Quy trìnhlàm đẹp 3 bướcdễ dàng.

Sự đơn giản của bao bì các tông.

Chúng tôi giữ nguyên cách tiếp cận này và lấy nó làm kim chỉ nam khi tạo ra Odes Naturelles.

Odes Naturelles

Mỹ phẩm đạo đức và tự nhiên cho da và tóc được sản xuất tại Nha Trang, Việt Nam.

Odes Naturelles

Mỹ phẩm thiên nhiên và đạo đức cho da và tóc được sản xuất tại Nha Trang, Việt Nam.

Liên lạc